President Jovenel, mwen te travay pou ou, jodia mwen bezwen yon travay (grandans)

Jourdain Jocelyn - May 20 2018, 10:46 PM

President mwen felisite w pou kouraj ou ak deteminasyon ou. mwen travay nan grandans kote mwen te nan tout rakwen ap travay.

Men jounen jodia se moun kite chita lakay yo ekip tap trete m epav. Kote mwen te responsab yon sant de vot nan 9e seksyon.

mwen fe tout depatman an ap fe kanpay.

Kote mwen te sel jèn ki te anndan kódinasyon an depatmantal la.

Jodia men inivesite mwen pa fin peye pou mwen kabap gen diplom.

Siw bezwenn konnen ki yes mwen ye. Mande sarazen.

tout otorite yo. mwen bezwen yon travay.

mwen fini nan dwa juridik la. mwen te travay poum pat soufri konsa.

Ou te di nan ke moun ki siye chemiz pou ou w ap swe pou li. Wi ou gen volonte pou w chanje peyi a. mwen pa kapab ret tann ankr. Manman mwen. Sem mwen. Frem mwen. Sou kont mwen. Em pa gen anyen.

Manman mwen andikape.

M santi mwen pa kapab ankr. mwen vle travay em gen fos pou mwen travay ni konpetans.

REPLY to this message

Return to Message List